Elker – Het Poortje en Jeugdhulp Friesland vernieuwen samenwerking rondom jongeren

Elker – Het Poortje en Jeugdhulp Friesland vernieuwen samenwerking rondom jongeren
Algemeen

26 juni 2018

Jeugdzorgaanbieders Elker – Het Poortje en Jeugdhulp Friesland bieden hoogwaardige gespecialiseerde behandeling aan jongeren. Op dinsdag 26 juni 2018 is een samenwerking tussen beide partijen officieel vernieuwd.

Integrale samenwerking voor cliënten

Om de hoogwaardige specialistische vorm van behandeling voor jongeren zo goed mogelijk uit te voeren, is samenwerking over provinciegrenzen heen erg belangrijk. Daarom zijn nieuwe overeenkomsten gesloten voor passend onderwijs en werktoeleiding voor Behandelcentrum Woodbrookers van Jeugdhulp Friesland, uitgevoerd door Portalis. Selie Weistra, voorzitter raad van bestuur Jeugdhulp Friesland: “We zijn zeer ingenomen met de integrale samenwerking op cliëntniveau en de ambities ten aanzien van onderwijs en behandeling met Portalis.”

Aanpak voorbij organisatiegrenzen
Naast de samenwerking met Portalis hebben Jeugdhulp Friesland en Elker - Het Poortje een samenwerking gesloten om in voorkomende situaties elkaar in te schakelen als dat voor een jongere tot een beter behandeltraject leidt. Hierdoor vallen jongeren in Noord-Nederland niet tussen wal en schip. Astrid Veldhuizen, voorzitter raad van bestuur Elker - Het Poortje, is verheugd over de nauwere samenwerking: “Dankzij de constructieve gesprekken van de afgelopen periode is de samenwerking op diverse deelgebieden tot stand gekomen. Daar zijn we erg content mee, zeker met het oog op continuering van zorg en onderwijs binnen de gehele keten. Elker – Het Poortje is van mening dat er een bredere aanpak nodig is, waarbij we kunnen organiseren over de organisatiegrenzen heen. Dat vraagt lef en vertrouwen.”

Behandelcentrum Woodbrookers is onderdeel van Jeugdhulp Friesland en Portalis is onderdeel van Elker – Het Poortje.