Functionaris gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming
Algemeen

13 juni 2018

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Eén van de eisen is dat zorginstellingen een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aanstellen. Een FG is een interne toezichthouder die adviseert en controleert hoe er door de organisatie wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, leerlingen, pleegouders en medewerkers. Ook Elker-Het Poortje voldoet aan deze verplichting.

Heeft u vragen over de AVG of andere privacygerelateerde onderwerpen binnen Elker-Het Poortje, neem dan contact op via onderstaand adres.

Mail uw vragen naar de FG van Elker-Het Poortje.